Để lại bình luận

1 bình luận trên "심폐소생술"

avatar
Sắp xếp:   Mới nhất | Cũ nhất | Đầy đủ
Thu Hà
Khách hàng

Trước khi hà hơi thổi ngạt, cần phải kiểm tra có dị vật đường thở hay không? Nếu có phải lấy di vật đường thở ra đã. Nếu lưỡi nạn nhân co lại phải dùng tay kéo lưỡi nạn nhân ra thì thổi hơi mới vào đến phổi nạn nhân được .v.v

wpDiscuz

Bài viết liên quan

장부 기록 장부 기록 장부를 기록하는 것은 전문 보안의 중요한 업무입니다. 전문성을 표현하고 진행했던 업무 내용을 증명할 수 있는 증거입니다. 장부 기록을 잘 하지 않으면 진행했던 업무들을 증명할 수 없을 뿐만 아니라...
소화기 사용 방법 소화기 사용 방법 1). 소화기 구조 소화기가 분말 소화기와 할론 소화기 2가지 종료가 있습니다. 소화기 병, 안전핀, 호스, 손잡이, 압력계로 구성됩니다. 보통 빨간 페인트로 칠하고 소화기 몸체에 소화기의 성능 기호와...
PMV전문 보안 방식 PMV전문 보안 방식 PMV전문 보안 방식은 PMV보안 직원의 전반적인 행위, 태도, 복장, 매너 등 포함됩니다. PMV의 전문 보안 방식 중 하나는 바른 자세로 표현합니다. 바른 자세가 앉은 자세, 서는 자세,...
가로는 출혈을 멈추고 붕대를 감았 다 가로는 출혈을 멈추고 붕대를 감았 다  좋은 풍요로운 행복 테이프 가로는 출혈을 멈추고 붕대를 감았 다 1. 가로 혈액 : * Garo 요구 사항 준비 : 출혈을 일시적으로 멈추려면 상처 위의...

Kết nối với Phát Minh Vượng

호찌민 사무실전문 경비 서비스

호찌민시 2군 Binh An 동 Tran Nao , 19길 40/18 번지
연락처: +8428- 7305 8838;
Email: info@baovepmv.com

동 나이 지방의 보안 서비스 회사

Dong Nai 성 Bien Hoa 시 Binh Da 동 1거리 Pham Van Thuan 길 27/1번지
연락처: 0251- 730 8838;
Email: dongnai@baovepmv.com

하노이의 보안 서비스 회사

룸 10, 9 층, C2 빌딩,
D'.Capitale Vinhome, 119 Tran Duy Hung,
하노이 Cau Giay 지구 Trung Hoa 병동
전화 : +84 24-7305 8838
이메일 : hn@baovepmv.com;
핫라인 +84975989962

빈둥 성 보안 서비스 회사

Binh Duong 성 Ben Cat 군 My Phuoc 현, My Phuoc 2, TC3 길 J동 11호
연락처: +84 274-730 8838
Email: binhduong@baovepmv.com